زیباترین کلمات آلمانی

das schönste deutsche Wort

سنجاقک

die Libelle

با وجود اینکه، با اینحال

nichtsdestotrotz

عشق و رفتار محبت آمیز

die Streicheleinheit  

وطن

die Heimat

تعطیلات

die Sommerfrische

پایان روز کاری

der Feierabend

 

و همچنین کلمات زیر:

یک جور مربا

Rhabarbermarmelade

عشق

Lieben                                  

متولد شده، امن و محفوظ

geborgen

دارایی شخص بی بضاعت

Habseligkeiten

لحظه

Augenblick

 

البته من هم نمی دونم که این کلمات به خاطر ظاهرشون زیبا هستند یا به خاطر معنا شون.

 

    خ و ا ه ش م ی ک ن م  نــــ ظـــ ر   ی ا د ت و ن ن ر ه

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 8 بهمن 1388    | توسط: فرشید    |    | نظرات()