سلام دوستای عزیزم

در مباحث قبلی همیشه زمان حال مطرح بود ولی حالا مبحث را به زمان گذشته ساده تغییر میدیم:

Ich sprach Deutsch.

من آلمانی صحبت کردم.

برای ساختن زمان گذشته از افعال با قاعده باید حروفی را که در زیر مشخص شده به آخر ریشه مصدری افعال با قاعده اضافه کنیم و ضمنا افعالی که ریشه مصدری آنها به (t) ختم می شود، مانند

Arbeit-en یا antwort-en برای اینکه راحت تر تلفظ شوند از یک حرف (e) به طور اضافی استفاده می کنیم.

گفتن

-sagen

من گفتم.

Ich   sag-t-e

تو گفتی.

Du   sag-t-est

او گفت.

er,es,sie    sag-t-e

ما گفتیم.

wir  sag-t-en

شما ها گفتید.

ihr   sag-t-et

آنها گفتند.

sie   sag-t-en

جواب دادن

-antworten

من جواب دادم.

ich   antwort-et-e

تو جواب دادی.

du   antwort-et-est

او جواب داد.

er,es,sie    antwort-et-e

ما جواب دادیم.

wir  antwort-et-en

شماها جواب دادید.

ihr    antwort-et-et

آنها جواب دادند.

sie    antwort-et-en

دوستای عزیزم برای تمام افعال با قاعده به همین روش فعل گذشته را می سازیم .

اما افعال بی قاعده همونطوری که از اسمشون پیداست هیچ قاعده ای وجود ندارد باید این افعال رو حفظ کنید.

رفتن

-gehen

من رفتم.

ich ging

تو رفتی.

du  ging-st

او رفت.

er,es,sie ging

ما رفتیم.

wir   ging-en

شما رفتید.

ihr    ging-t

آنها رفتند.

sie    ging-en

*برخی  از افعال که در ریشه مصدری آنها حرف (a) یا حرف (e) وجود داری بی قاعده هستند*

**************************

فعل گذشته ی بودن

ich war

من بودم

du warst                                                                                     

تو بودی

Sie waren                                                                                   

جنابعالی(مخاطب محترم) بودید

er / sie / es war                                                                         

او بود.

wir waren                                                                                   

ما بودیم

ihr wart                                                                                       

شماها بودید

Sie waren                                                                                   

آنها بودند

 

امیدوارم نظر یادتون نره

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 29 دی 1388    | توسط: فرشید    |    | نظرات()