سلام دوستان مکالمه ی قبلی ، یک نمونه مکالمه ی رسمی بود ولی این یک نوع مکالمه ی دوستانه است.

Michael:Tag, Franz
میشائیل(مایکل):سلام فرانتس.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
?Franz:Hallo, Michael. Wie geht es dir
فرانتس: سلام میشائیل. حالت چطوره؟(دوستانه)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
?Michael:Gut,danke.Und dir
میشائیل: خوبم، ممنون. و تو چطوری؟
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Franz:Prima, danke
فرانتس: عالیه، ممنونم
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Michael:Tschüs.
میشائیل: بای بای!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Frantz:Tschüs. Bis später
فرانتس: بای بای. به امید دیدار (می بینمت)نوشته شده در تاریخ سه شنبه 19 آبان 1388    | توسط: فرشید    |    | نظرات()