سلام دوستان: با توجه به درخواست  های شما شدت مباحث گرامری رو کمتر می کنیم و به سراغ مکالمه می رویم!!

Herr Dr Schmidt: Guten Morgen,Frau Müller
آقای دکتر اشمیت: روز بخیر(سلام)، خانم مولر
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
?Frau Müller:Guten Morgen, Herr Doktor Schmidt. Wie geht es Ihnen
خانم مولر. روز بخیر آقای دکتر اشمیت. حال شما چطور است؟
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
?Herr Dr:Schmidt.Sehr gut, danke. Und Ihnen
آقای دکتر اشمیت: خیلی خوب، ممنونم. و شما چطورید؟
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Frau Müller:Leider nicht sehr gut
خانم مولر:متاسفانه، نه خیلی خوب
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
.Herr Dr: Schmidt.Oh, das tut mir Leid
آقای دکتر اشمیت: اوه.متاسفم.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Frau Müller:Auf Wiedersehen, Herr Doktor Schmidt.
خانم مولر: خدا نگهدار، آقای دکتر اشمیت
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Herr Dr. Schmidt: Auf Wiedersehen.
آقای دکتر اشمیت: خدانگهداردوستان این هم آدرس فایل صوتی مکالمه است، اگر خواستید دانلود کنید و گوش کنید.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 آبان 1388    | توسط: فرشید    |    | نظرات()