دوستان سلام

حروف اضافه دو دسته هستند:

1: حروف اضافه dativ کننده

2: حروف اضافه Akkusativ کننده

1: حروف اضافه زیر همیشه باید با حالت Dativ  مفعول با واسطه یک اسم به کار برده میشوند:

(zu) به معنی پیش شخصی یا بسوی یک مکان  و ساختمان در داخل شهر محل سکونت شخص:

Wir gehen zu einem Freund

ما می رویم پیش یک دوست

Wir gehen zur(zu der) Universität

ما می رویم به دانشگاه

ولی هر گاه با یک اسم مصدر به کار رود معنی (برای ) میدهد:

Wir gehen zum (zu dem) Essen.

ما میرویم برای غذا خوردن

-------------------------------------------

(von) به معنی (از) یا (از آن):

Der Zug kommt von Mainz.

این قطار از شهر ماینتس می آید.

Das Geld ist von meinem Vater.

---------------------------------------

(aus) به معنی از ، از جنس، خارج از، اهل یک کشور یا یک شهر می باشد:

Peter geht aus  dem Haus.

پتر از خانه خارج می شود.

Richard kommt aus london.

ریشارد اهل لندن است.

Kaffe trinkt man aus einer Tasse.

 آدم قهوه را از فنجان می نوشد.

-----------------------------------------

 (bei)  به معنی نزد یا پیش-نزدیک

Hans wohnt bei seiner Tante

هانس نزد خاله اش سکونت دارد.

Das Gasthaus ist bei den Bahnhof.

این رستوران نزدیک ایستگاه راه آهن است.

--------------------------------------------------

gegenüber به معنی روبه روی ، مقابل

Die Wohnung liegt gegenüber der Post.

این منزل رو به روی اداره ی پست قرار دارد.

-------------------------------------------------------

nach به معنی بعد از پس از

Nach der Vorlesung geht er Spazieren.

او بعد از درس در دانشگاه ، به گردش میرود.

Ich komme nach dem Essen.

----------------------------------------------------

seit به معنی از مدتی قبل تا حالا، مدتیست که

Ich wohne seit einer Woche in Berlin.

من یک هفته است که در برلین سکونت دارم.

Er studiert seit einem Jahr.

او یکسال است که به دانشگاه می رود.

-----------------------------------------------------------

  mit به معنی توام با، همره با

Wir fahren mit dem Bus.

ما با این اتوبوس سفر می کنیم.

Ich schreibe mit einem Füller.

من با یک خودنویس می نویسم.

___________________________________________

دوستان اینها حروف اضافه ای بودند که اگر در جمله نیاز به استفاده از آن ها باشد باید اسم را هم در حالت مفعول با واسطه یا Dativ به کار برد

حالت دوم رو تو پست بعدی می گم.

فقط نظر دادن رو فراموش نکنید تا انگیزه ی ما هم بیشتر بشه برای پست دادن.

نوشته شده در تاریخ شنبه 14 شهریور 1388    | توسط: فرشید    |    | نظرات()