الفبای آلمانی مثل انگلیسی 26 حرف دارد که به صورت زیر می باشند:

1-حروف بزرگ:

ای         ها             گِ           اِف            اِ               دِ                ثِ                     بِ                 آ               

A                 B                      C                D              E               F            G             H             I

اِر           کو             پِ            اُ              اِن               اِم              اِل                  کا                 یُت

J                    K                    L              M              N              O             P              Q           R 

تسِت     اُوپسیلُن          ایکس                وِ              فآو               او                  تِ               اِس

S                T                  U                  V              W                X                       Y              Z

2-حروف کوچک:

حروف کوچک هم با همین صدا و شکل آن ها هم مثل حروف کوچک الفبای انگلیسی می باشد.

دانلود فایل صوتی الفبای آلمانی

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 29 تیر 1388    | توسط: فرشید    |    | نظرات()