بدون  مقدمه می ریم سراغ قواعدی که می تونید با یادگیری آنها  کلمات و
جملات  آلمانی را بخوانیم چون  که در زبان آلمانی اکثر کلمات همونطوری که نوشته می شن همونطوری هم خوانده میشن.  حتی e   آخر کلمه هم تلفظ میشه. ولی در زبان انگلیسی اینجور نیست:
1- حرف  C  در زبان آلمانی به ندرت به  تنهایی به کار میرود.

2-حرف G  همشیه صدای  گ  فارسی را میدهد، مانند:  Garten  گارتن یعنی باغ

3-حرف  J  همیشه صدای ی  فارسی را میدهد، مانند: Ja  یعنی  بله

4- حرف  Q    همیشه با حرف  u  به کار میرود و با هم صدای دو حرف  Kw  را میدهد. مانند : bequem  بِک وِم یعنی
راحت

5- حرف S  فقط در آخر واژه یا آخر بخش از یک واژه صدای (س) می دهد: مانند: Das  یعنی این ولی در سایر موارد همیشه صدای  ز می دهد، مانند: Suppe  زوپّه یعنی سوپ

6- حرف ß  همیشه صدای س میدهد، مانند:
Schließen  
شلیسِن یعنی بستن

7- حرف  V  صدای ف می دهد مگر در برخی واژه های خارجی وارده به زبان آلمانی:
واژه ی اصیل آلمانی:  viel  (فیل)  یعنی زیاد
واژه ی خارجی : violet  (ویولت)  یعنی بنفش

8- حرف  Z   همیشه صدای ( ت + س)  می دهد:
Zimmer (تسیمِر) به معنای اتاق
------------
دوستان  خواهش می کنم  نظر بدین تا ما بدونیم که  ما رو تو آموزش همراهی می کنید

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 9 شهریور 1388    | توسط: فرشید    |    | نظرات()