برای ساختن جملات امری کافیست که فعل  صرف شده جمله را در آغاز جمله و فاعل جمله را که معمولاً شخص مخاطب می باشد بلافاصله  بعد از آن ذکر کنیم:

Schreiben Sie bitte den Satz!
خواهش میکنم این جمله را بنویسید!
تو بیشتر جملات امری  کلمه (bitte - خواهش می کنم یا لطفا)  رو می نویسند.

مثال:

bitte kommen sie!
خواهش می کنم تشریف بیاورید!

bitte sprechen sie langsam!
لطفا آرام  صحبت میکند!


bitte vergessen Sie mich nicht!
لطفا مرا فراموش نکنید!
همونطور که می بینید در جمله  ی آخر  به جای امر نهی شده که البته یه جور امر  هستش . برای این کار از  nicht  استفاده شده که در جملات امر ی معمولا  آخرین مکان رو داره و منفی کننده ی فعل هستش.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 شهریور 1388    | توسط: فرشید    |    | نظرات()