برای ساختن جملات سوالی ساده بدون ضمائر سوالی کافیست که فعل صرف شده جمله را در آغاز  و فاعل جمله را بلافاصله بعد از آن ذکر کنیم:


Kauft die Frau jetzt das buch?
آیا آن زن حالا آن کتاب را می خرد؟
___________________________
Sprechen Sie Englisch.
شما آلمانی صحبت می کنید؟


 همان طوری که می دویند تو پست های قبلی هم ضمایر شخصی را گفتیم که اینجا  فاعل هم می باشد و مکان آن را با فعل عوض کردیم چون که فرم جمله سوالی است.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 شهریور 1388    | توسط: فرشید    |    | نظرات()