جملات خبری معمولا با فاعل آغاز می شود، مانند:

Die Frau kauft jetzt das buch.

آن زن حالا این کتاب را می خرد.

ولی اگر بخواهیم روی یک جز دیگر جمله  تکیه خاص داشته باشیم می توانیم آن را در آغاز بیاریم ولی به هر حال فعل صرف شده باید در مکان دوم جمله باشد.

مثال: Jetzt kauft die frau das buch.

حالا آن زن این کتاب را می خرد.(قید زمان در اول جمله ذکر شده - Jetzt)

مثال دوم:

Das Buch kauft die  Frau jetzt.

این کتاب را حالا آن زن می خرد.(مفعول بی واسطه در اول ذکر شده)

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 3 شهریور 1388    | توسط: فرشید    |    | نظرات()