سلام دوستان اگر چه نظر نذاشتید ولی ما باز هم در خدمتیم.
حالت دوم اسم در زبان آلمانی حالت مفعول بی واسطه یا صریح است: در این حالت در زبان آلمانی فقط حرف تعریف اسامی مذکر در حالت مفرد از  "der" به  "den" تبدیل می شود در  صورتیکه اسامی مونث و خنثی در حالت مفرد، شکل حروف تعریف حالت فاعلیتشان را حفظ می کنند ولی معانی آنها به مفعول صریح بر می گردد. حروف اسامی در حالت جمع همان حرف تعریف "die" می باشدکه در این حالت هم حفظ می شود.

حالت مفعول صریح در جواب سوال ((چه کسی را؟ -وِن wen)) یا  (( چه چیز را؟ was))  می آید

مثال:
Wer fragt wen  ?      چه کسی از چه کسی سوال میکند؟
_________________________________
حالت مفعول صریح  + فعل + حالت فاعلیت
________________________________

ich frage Herrn /Frau  Kaufmann
من از آقای/خانم/  وایس سئوال می کنم


***************

Er fragt seinen Lehrer /sein Kind
او از معلمش / بچه اش سوال می کند.

***************
sie fragen ihren Lehrer/ihre Lehrerin.
آنها از معلمشان / خانم معلمشان سوال می کنند


دوستان  اگر سوالی داشتند ایمیل کنند  الساعه جواب می دهم.
باز هم می گم اگر واقعا  پایه زبان آلمانی هستید نـــــــظــــر بدید در خدمتتون هستم !!!!


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 مرداد 1388    | توسط: فرشید    |    | نظرات()